Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/06/00066-7/2019. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00066-7/2019. számú, Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  fenntartásában működő család- és gyermekjóléti központ szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Fejér Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 2462 Martonvásár, Szent László u. 24.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 Család- és gyermekjóléti központ

Letöltés

Közzététel napja

 2019.03.14.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.