Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

AZ EMMI kötelezően vezetendő dokumentumokat jelentetett meg!


A 2018. év végén lezajlott jogszabály-módosítások eredményeképpen módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmim intézmények. valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.

A jelen módosítás érinti a család- és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor vezetendő esetnaplót, a szociális étkeztetés igénybevételi naplóját, valamint a szociális diagnózis felvételére szolgáló adatlapot.

 

Útmutató a szociális diagnózis elkészítéséhez
Szociális diagnózis adatlap
Szociális étkeztetés igénybevételi naplója
Esetnapló