Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

FIGYELEM!
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS TÖRTÉNT A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEIBEN ELVÉGZENDŐ KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN!


Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 21. §-a alapján az Szt. 70. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fogyatékos személyek bentlakásos intézményének vezetője az alapvizsgálat elvégzésének kezdeményezésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is elvégzi, és tájékoztatja az ellátást igénylőt a támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségéről.”

A fentiek figyelembevételével tájékoztatjuk a fogyatékos személyek bentlakásos intézményeinek vezetőit, hogy a 2019. január 1. napjától hatályos jogszabály rendelkezése alapján ezen időponttól a komplex szükségletfelmérést az intézményvezető végzi el.