Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/06/00084-15/2018. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00084-15/2018. számú, Magyarországi Református Egyház  fenntartásában működő támogató szolgálat szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Fejér Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Magyarországi Református Egyház

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 Székesfehérvár, Jancsár u. 45. 5.j.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 támogató szolgálat

Letöltés

Közzététel napja

 2018.09.03.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.