Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00289-3/2018. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00289-3/2018. számú, a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány által bejegyzés hiányában nyújtott étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Fejér Megyei Kormányhivatal
Fenntartó neve Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

8053 Bodajk, Petőfi u. 52.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezés étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek otthona
Letöltés
Közzététel napja 2018.08.03.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.