Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00173-4/2018. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00173-4/2018. számú, a Fejér Megyei Integrált  Szociális Intézmény 8082 Gánt - Bánytelep által bejegyzés hiányában nyújtott pszichiátriai betegek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Fejér Megyei Kormányhivatal
Fenntartó neve Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

8082 Gánt -Bányatelep

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezés Ápolást gondozást nyújtó intézmény: pszichiátriai betegek otthona
Letöltés
Közzététel napja 2018.08.03.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.