Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A komplex szükségletfelmérők aktuális nyilvántartása elérhető a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján és Szociális Ágazati Portálon


A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 121. §-a szerint: „Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 110/B. § (2) bekezdése szerinti képzettséggel rendelkező személy kijelölés alapján 2018. július 1-jéig komplex szükségletfelmérést végezhet, adatait a kijelölhető személyekről szóló nyilvántartás 2018. július 1-jéig tartalmazza.” A 110/B. § (2) bekezdése kimondja, hogy: „A komplex szükségletfelmérés elvégzésére a Főigazgatóság részéről az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti komplex támogatási szükségletmérő képzés tanúsítványával rendelkező személy jelölhető ki.”

A fentiek alapján elkészült a komplex szükségletfelmérők aktualizált nyilvántartása, mely elérhető a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján és Szociális Ágazati Portálon.

Névjegyzékek / Komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyek nyilvántartása / Komplex szükségletfelmérés szakértői nyilvántartása