Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Baranya Megyei Kormányhivatal
BAC/13/00649-3/2018. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Baranya Megyei Kormányhivatal  BAC/13/00649-3/2018. számú, Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Baranya Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Pécsi Egyházmegye

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 7624 Pécs, Szent István tér 13.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2018. 06. 11..

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.