Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A regionális műhelytalálkozó-sorozat tavaszi záró állomása Győr


A regionális szintű műhelytalálkozó-sorozat a fogyatékos személyek részére nappali ellátást nyújtó szolgáltatók szakmai munkájának támogatását, a szolgáltatók közötti együttműködés erősítését kívánta szolgálni.

A műhelytalálkozók kiemelt témája volt a szakmai programokba beépülő szolgáltatási elemek beazonosítása az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan a mindennapi gyakorlatból hozott példák bemutatásával. A találkozók résztvevői által megfogalmazott legfontosabb problémák között szerepelt: a szakmai program szükségletalapú tervezésének fontossága; az egyes szolgáltatási elemek pontos meghatározásának illetve elhatárolásának szükségessége, lásd tanácsadás és esetkezelés közötti különbségek egyértelmű meghatározása; a szakmai kompetenciahatárok tisztázása; az egyes szolgáltatási elemeket milyen végzettségű szakemberek nyújthatják példaként említve a gyógypedagógiai segítségnyújtás és pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket; szakemberhiány és fluktuáció nehézségei; az eltérő szükséglettel rendelkező igénybevevőkre való rugalmasabb alkalmazkodás kérdései, az egységes dokumentáció használatának lehetőségei.

A készülő szakmai ajánláshoz fűzött javaslatok között hangsúlyos szerepet kapott, hogy a szolgáltatási elemek bemutatása konkrét példákon keresztül történjen, készüljön egyfajta példatár a jó gyakorlatok bemutatásával. További fontos szempontként jelent meg az egységes szempontrendszer kialakítása a vezetett dokumentációk kapcsán, különös tekintettel a gondozási- és fejlesztési tervekre.

A műhelysorozat előreláthatólag szeptembertől új tématerületekkel – pl. támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás - bővülve folytatódik.