Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Ellátás folyósítása mellett folytatott keresőtevékenység


Rehabilitációs ellátás és a rokkantsági ellátás folyósítása mellett is végezhető keresőtevékenység. Mindkettőre ugyanaz a keresetkorlátozás vonatkozik.

Ameddig a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladja meg a minimálbér 150 százalékát, addig a rehabilitációs illetve rokkantsági ellátás folyósítása is megtörténik.

Ha a jövedelem a keresetkorlátot átlépi azt haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül köteles az ellátásban részesülő bejelenteni a rehabilitációs hatóságnak, valamint igazolni a havi jövedelem összegét. Ennek az elmulasztása kötelezettségszegésnek számít.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a jogszabályba foglalt keresetkorlátot az ellátott átlépte, akkor a jogosulatlanul felvett ellátás visszamenőlegesen visszakövetelhető tőle.

Készült: 2018. január