Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A komplex minősítés szempontjai


A komplex minősítés során olyan személyre szabott, és több szakterület értékelési szempontjai alapján elkészített szakértői bizottsági összesítő vélemény kialakítása a cél, mely az érintett személy egészségi állapotát, az ebből származó kizáró és korlátozó tényezőket, egészségkárosodásának jellegét, valamint foglalkozási előzményeit, munkaerő-piaci helyzetét, adottságait és korlátait, és a fennálló orvosi, foglalkozási és szociális szükségleteit is egyaránt figyelembe veszi.

A komplex minősítés során alkalmazandó szempontrendszereket 2012-ben foglalták jogszabályba. A pontosan részletezett orvosi-, szociális- és foglalkozási rehabilitációs szakértői minősítési szempontokat a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet tartalmazza.

A komplex bizottság minimum 4 tagból áll - a szakértői bizottság orvos szakértő elnökéből, a vizsgálatot végző orvos szakértőből, valamint a foglalkozási rehabilitációs szakértőből és a szociális szakértőből.

Az orvos szakértő munkája során értékeli a bizottsági vélemény kiadásához szükséges, a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentumokat, iratokat, elvégzi a személy orvos szakértői vizsgálatát a hatályos jogszabálynak megfelelően, majd az orvosi vélemény kapcsán meghatározza az egészségi állapot mértékét, javaslatot tesz az orvosi rehabilitációra, a rehabilitációhoz szükséges időtartamra.

A komplex minősítés keretében az orvosi vizsgálatot követően foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértői interjúra kerül sor.

A foglalkozási rehabilitációs szakértő feladata a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálata. Rehabilitálhatóság fennállásakor javaslatot tesz a rehabilitáció lehetséges irányára, a rehabilitációs szükségletekre, és a rehabilitációshoz szükséges időtartamra.

A foglalkozási rehabilitációs szakértői interjú elvégzéséhez kizárólag az előzetesen hiánytalanul kitöltött „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” c. nyomtatvány szükséges, amely az rehabilitációs/rokkantsági ellátás iránti kérelem részét képezi.

A foglalkozási szakértői interjú 15 szempont szerint készül el:

1. Foglalkoztatási előzmények értékelése

2. Képzettség, tanulmányi előzmények értékelése

3. Személyes érdeklődésének összhangja a foglalkoztatási lehetőségekkel

4. Életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútjának értékelése

5. Életkora

6. Mobilitási képessége, lehetősége, lakóhely-munkahely

7. Speciális foglalkoztatási feltételek szükségesek

8. Munkahelyi terhelhetőség

9. Egyéb hátrányos helyzetű csoporthoz tartozás

10. Életmód

11. Egyéb akadályozó tényezők

12. Meglévő, felajánlható foglalkozás munkaerő-piaci pozíciója

13. Foglalkoztatási lehetőségek, munkáltatók

14. Térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák

15. Foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezmények, támogatások

A szociális szakértő a komplex minősítés során elvégzi a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát. Az interjú alkalmával felméri az ellátást igénylő személy szociális szükségleteit, feltárja azokat a problémákat, amelyek a foglalkozási rehabilitáció folyamatát befolyásolják. Rehabilitálhatóság fennállásakor javaslatot tesz a rehabilitációs szükségletekre és időtartamra.

A szociális szakértő az alábbi szempontok alapján értékeli az interjú során elhangzottakat:

1. Önellátás, önkiszolgálás

2. Napi feladatok ellátása

3. Kommunikáció

4. Motiváltság

5. Életvezetés, önálló életvitel

6. Probléma megoldási képesség,

7. Mobilitás

8. Érzelmi kapcsolatok

9. Családi, közösségi kapcsolatok

10.  Családtagok ellátása

A szakértők a komplex minősítést minden esetben a jogszabályoknak illetve szakmai sztenderdeknek megfelelően készítik el és indoklással látják el.

A szakértői bizottság elnöke döntése a meghatározó különböző kérdéses esetekben. Abban az esetben, amikor a bizottság orvos szakértői tagjai között az egészségi állapot mértékével, vagy az önellátási képességgel kapcsolatban merülne fel vita, vagy ha a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy a rehabilitációhoz szükséges időtartam kérdésében a szakértői bizottság tagjai különböző álláspontot képviselnének.

Készült: 2018. január