Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A komplex minősítés szempontjai


A komplex minősítés szempontjai

 

A komplex minősítés során olyan személyre szabott és több szakterület értékelési szempontjait figyelembe vevő komplex szakértői bizottsági vélemény kialakítása a cél, mely az érintett személy egészségi állapotát, az ebből származó kizáró és korlátozó tényezőket, egészségkárosodásának jellegét, munkaerő-piaci helyzetét, foglalkoztatási előzményeit, adottságait és korlátait, valamint a fennálló orvosi, foglalkozási és szociális szükségleteit is egyaránt vizsgálja.

A komplex minősítés során alkalmazandó szempontrendszereket 2012-ben foglalták jogszabályba. A pontosan részletezett orvosi-, szociális- és foglalkozási rehabilitációs szakértői minősítési szempontokat a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet tartalmazza.

A komplex minősítést komplex bizottság végzi. A komplex bizottság minimum 4 tagból áll - a vizsgálatot végző orvosszakértőből, foglalkozási rehabilitációs szakértőből, szociális szakértőből, valamint a szakértői bizottság orvosszakértő elnökéből.

Az orvosszakértő munkája során értékeli a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentumokat, iratokat, elvégzi a személy orvosszakértői vizsgálatát, majd az orvosi vélemény kapcsán meghatározza az egészségi állapot mértékét, javaslatot tesz az orvosi rehabilitációra, a rehabilitációhoz szükséges időtartamra.

A komplex minősítés keretében az orvosi vizsgálatot követően foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői interjúra kerül sor.

A foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői interjú elvégzéséhez a hiánytalanul kitöltött Nyilatkozat a szakértői minősítéshez c. nyomtatvány szükséges, amely a rehabilitációs/rokkantsági ellátás iránti kérelem részét képezi.

A foglalkozási rehabilitációs szakértő feladata a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálata. Rehabilitálhatóság fennállásakor javaslatot tesz a rehabilitáció lehetséges irányára, a rehabilitációs szükségletekre, és a rehabilitációhoz szükséges időtartamra.

A foglalkozási szakértői vélemény 15 értékelési szempont mentén készül el:

 

1. Foglalkoztatási előzmények értékelése

2. Képzettség, tanulmányi előzmények értékelése

3. Személyes érdeklődésének összhangja a foglalkoztatási lehetőségekkel

4. Életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútjának értékelése

5. Életkora

6. Mobilitási képessége, lehetősége, lakóhely-munkahely

7. Speciális foglalkoztatási feltételek szükségessége

8. Munkahelyi terhelhetőség

9. Egyéb hátrányos helyzetű csoporthoz tartozás

10. Életmód

11. Egyéb akadályozó tényezők

12. Meglévő, felajánlható foglalkozás munkaerő-piaci pozíciója

13. Foglalkoztatási lehetőségek, munkáltatók

14. Térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák

15. Foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezmények, támogatások

A szociális szakértő a komplex minősítés során elvégzi a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát. Az interjú alkalmával felméri az ellátást igénylő személy szociális szükségleteit, feltárja azokat a problémákat, amelyek a foglalkozási rehabilitáció folyamatát befolyásolják. Rehabilitálhatóság fennállásakor javaslatot tesz a rehabilitációs szükségletekre és időtartamra.

A szociális szakértő az alábbi szempontok alapján értékeli az interjú során elhangzottakat:

1. Önellátás, önkiszolgálás

2. Napi feladatok ellátása

3. Kommunikáció

4. Motiváltság

5. Életvezetés, önálló életvitel

6. Probléma megoldási képesség

7. Mobilitás

8. Érzelmi kapcsolatok

9. Családi, közösségi kapcsolatok

10.  Családtagok ellátása

Miután minden szakértő elkészíti rész-szakvéleményét, a szakértők közötti szakmai konzultáció eredményeképpen születik meg a komplex bizottsági döntés.

A bizottsági döntésben foglaltakért a bizottsági elnök felelős. Amennyiben a bizottság orvosszakértői között az egészségi állapot mértékével, vagy az önellátási képességgel kapcsolatban merülne fel vita, illetve ha komplex minősítés során a szakértői bizottság tagjai között a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy rehabilitációhoz szükséges időtartam tekintetében nincs egyetértés, a bizottság elnöke dönt.

A szakértők a komplex minősítést minden esetben a jogszabályoknak, illetve a szakmai sztenderdeknek megfelelően készítik el és indokolják.

 

2020.