Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Tájékoztató Rehabilitációs kártyáról


A Rehabilitációs kártya a munkáltató adóterheinek csökkentését célzó dokumentum, melynek célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának ösztönzése.

 

Az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalót foglalkoztató munkaadó az adott megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel őt terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 19,5 %-a.

 

A fenti kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amely alatt a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

 

A Rehabilitációs kártya igénylésére a megváltozott munkaképességű személy jogosult, a „Kérelem Rehabilitációs kártya igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem Adatlap vonatkozó rovatának megjelölésével.

 

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által elvégzett hatályos komplex minősítés szerint:

  1. foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 minősítési kategória), vagy
  2. foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (B2 minősítési kategória)
  3. tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 minősítési kategória), illetve
  4. egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (C2 minősítési kategória).

 

Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult továbbá, aki

  1. 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, vagy
  2. 2011. december 31-én III. csoportos baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy
  3. 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékban részesült.

 

A rehabilitációs kártyára való jogosultságot a kérelmező (bejelentett) lakóhelye vagy (bejelentett) tartózkodási helye szerinti megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, mint rehabilitációs hatóság megvizsgálja, és jogosultság esetén kezdeményezi a Rehabilitációs kártya kiállítását. A Rehabilitációs kártya kiállításáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (állami adóhatóság) gondoskodik.

 

A kiállított Rehabilitációs kártyát az állami adóhatóság küldi meg az érintett részére. Amennyiben a kérelmező közölte a „Kérelem Rehabilitációs kártya igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon munkáltatója adatait, az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát a munkaadó részére, ennek hiányában a kártyára jogosult megváltozott munkaképességű személy részére küldi meg.

 

A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnésekor az állami adóhatóság a kártyát visszavonja. A visszavonás tényéről az állami adóhatóság értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követő naptól nem jogosult a fentiekben említett kedvezményre. A visszavont Rehabilitációs kártyát az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül vissza kell szolgáltatni. Erre, felhasználása esetén az azt letétben tartó munkaadó, felhasználás hiányában pedig a Rehabilitációs kártyára jogosult személy köteles.

 

2018. január