Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/00325-10/2018. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00325-10/2018. számú, HUBA Segítő Kezek Alapítvány fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 HUBA Segítő Kezek Alapítvány

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  4024 Debrecen, Burgundia u. 3/A.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  bentlakásos intézményi ellátás

Letöltés

Közzététel napja

 2018. 05. 29.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.