Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított kiemelt projektek közös erővel segítik a rászoruló, megváltozott munkaképességű személyeket


Az RSZTOP 4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A csomagosztások alkalmával jelen vannak az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt munkatársai is azzal a céllal, hogy a csomagok révén biztosított segítségen túlmenően az EFOP projekt által elérhető lehetőségekről kapjanak tájékoztatást a rászoruló, egészségkárosodással élő emberek. Az élelmiszer osztásban érintett kiemelt projektek megvalósításának közös metszete a megváltozott munkaképességű személyek célcsoportja, így közös célként értelmezhető ezen személyek életminőségének javítása és társadalmi integrációjának elősegítése. Míg az RSZTOP kiemelt projekt rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszercsomaggal látja el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, addig az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával, az Európai Unió és Magyarország Kormányának társfinanszírozásával.

A program során – várhatóan 2021-ig –, évente négy alkalommal kapnak csomagot a jogosultak, így legalább 50 000 rászoruló személy részesülhet rendszeres támogatásban, melyből egy rászoruló személy három havonta jut tartós élelmiszer csomaghoz. Az első osztási időszak ütemezetten 2018. áprilisától júniusáig tart, amely során az EFOP-1.1.1-15 projekt kollégái széles körben tájékoztatják a résztvevő megváltozott munkaképességű személyeket arról, hogy a projektbe történő belépéssel – a munkavállalásra történő felkészítés révén – lehetőséget kaphatnak munkaerő-piacra történő tartós visszatéréshez.

Az ilyen és ehhez hasonló, szinergikus hatású intézkedéseknek köszönhetően aknázható ki a két projekt célcsoportja közötti átfedés, amely révén a projektek megvalósítóinak valódi esélyteremtésre nyílik lehetősége, ugyanis a csomagosztásban részesülő több ezer rászoruló, segítséget igénylő ember a projektbe történő belépés lehetőségének megragadásával érdemi esélyt kaphat arra, hogy a hosszú inaktivitás után, munkavállalóként, ismét aktív tagja legyen a társadalomnak.