Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Pest Megyei Kormányhivatal
PE/SZOC/496-2/2018. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/496-2/2018. számú, Estikék Idősek Otthona Alapítvány  fenntartásában működő idősek otthona, időskorúak gondozóháza, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Pest Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Estikék Idősek Otthona Alapítvány

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 2241 Sülysáp, Vasút u. 42.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona, időskorúak gondozóháza, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása

Letöltés

Közzététel napja

 2018.03.10.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.