Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Közlemény a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet képzéseihez


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon a Szociális Képzési Igazgatóság, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a alapján 2019-ben az alábbi képzéseket szervezi:

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b)   a támogató szolgálat,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d)   a közösségi pszichiátriai ellátás,

e)   a komplex támogatási szükségletmérő,

f)   az óvodai és iskolai szociális segítő,

g)   a szociális diagnózist készítő esetmenedzser

A Rendelet 3. § szerint:

„A Főigazgatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.”

Az alábbiakban olvahatók az induló képzésekkel kapcsolatos tájékoztatók:

Közlemény az adósságkezelési tanácsadó képzéshez
Közlemény Támogató szolgálattal kapcsolatos képzéshez
Közlemény a falu- és tanyagondnoki képzéshez
Közlemény A közösségi pszichiátriai ellátásssal kapcsolatos képzéshez
Közlemény a komplex támogatási szükségletmérő képzéshez

 

Kapcsolódó anyagok:

Jelentkezési lap képzésekhez

 

A képzésekről további információ: http://szocialisportal.hu/szocialis-kepzesszervezes-mukodesi-nyilvantartas