Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Szolgáltatási elemek és megújuló vezetőképzés a Közép-Magyarországi Régióban


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya az Idősellátás Országos Hálózat keretében 2017. november-december hónapban országosan összesen hét helyszínen tartott műhelymunkát. A regionális szintű szakmai műhelyeken mintegy 500 fő szakember vett részt.

2017. december 12-én került sor a hét alkalmas műhelymunka sorozat utolsó, záró rendezvényére a Közép-Magyarországi Régió szakemberei számára Budapesten, a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonban.

Nagy érdeklődés és aktivitás jellemezte a szakmai rendezvényt, melyen 92 szakember vett részt a régióból.

Az új vezetőképzési rendszerről és a továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatos változásokról Tóth Teodóra, az EMMI szociális referense tartott előadást. A téma aktualitását adja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbízással rendelkező személyek képzésének rendszere átalakításra kerül 2018. január 1-jével, és a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányítóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosító képzési rendszer kerül kialakításra.

A szolgáltatási elemek szakmai programba történő megjelenítéséről, valamint az egyes szolgáltatási elemekhez tartozó tevékenységekkel kapcsolatosan Ráczné Németh Teodóra a Módszertani Főosztály mb. főosztályvezetője és Nagy Edina szakmafejlesztési referens tartott interaktív előadást, melynek során konkrét, gyakorlati példákon keresztül mutatták be a szolgáltatási elemek sokszínűségét. A téma aktualitását adja, hogy a Szakmai rendelet 119. § (1) bekezdése alapján 2017. december 31-ig a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjába be kell illeszteni, hogy a fenntartó mely szolgáltatási elemeket biztosítja.