Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Megyei gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének értékelése


A 2017. január 1-étől hatályos szabályozás új elemeket vezetett be a hatékonyabb jelzőrendszeri munka érdekében.

A jelzőrendszer működtetése során - a helyi és járási szint mellett - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok kijelölésével, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) rögzítésre került a harmadik szint, mely feladatellátása körében az észlelő-és jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítését látja el.

Tevékenysége során szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti központok járási jelzőrendszeri tanácsadóinak, valamint évente egyszer összehívja őket és közösen értékelik illetékességi területükön a megye gyermekvédelmi jelzőrendszerének működését.

A harmadik szint koordinálja a fővárosban, megyékben működő járási központok gyermekvédelmi jelzőrendszeri tevékenységét ellátó szakemberek szakmai konzultációját, támogatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán létrejött problémák, nehézségek kezeléséhez a Gyvt. 17. §-ában meghatározott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóknak. A támogatás történhet szóbeli, írásbeli, személyes találkozás, szakmai megbeszélés keretében is.

Fentieken túl továbbá szakmai rendezvényeket és fórumokat, közös képzéseket szervez és biztosít, állásfoglalásokat fogalmaz meg a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működése érdekében.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente egyszer összehívja a jelzőrendszeri tanácsadókat és közösen értékelik a megye gyermekvédelmi jelzőrendszerének működését.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a Gyvt. 17. § (6) bekezdésében előírtak alapján, a megye gyermekvédelmi jelzőrendszere működésének értékelését 2017. november 28.-án tartotta, melyre meghívta Bulyáki Tündét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának család- és gyermekjóléti szolgáltatással foglalkozó szakmafejlesztési referensét, hogy tájékoztatásával, az országos szint irányainak közvetítésével, valamint a felmerülő kérdések tisztázásával elősegítse a tanácskozás, a közös értékelés és ezáltal a jelzőrendszeri tevékenység eredményességét.

Az értékelő megbeszélésen a megye család- és gyermekjóléti központjainak jelzőrendszeri tanácsadói vettek részt, valamint a kormányhivatal illetések osztályainak képviselői.

 

Budapest, 2017. 11. 28.