Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Somogy Megyei Kormányhivatal
SOC/05/694-5/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Somogy Megyei Kormányhivatal SOC/05/694-5/2017. számú, Dula Nándor fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Somogy Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Dula Nándor

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 7400 Kaposvár, Ballakuti u. 2.   

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2017.10.20.

Eltávolítás napja

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.