Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Békés Megyei Kormányhivatal
BE/15/00555-11/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Békés Megyei Kormányhivatal BE/15/00555-11/2017. számú, Mentálhigiénés Egyesület fenntartásában működő pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Békés Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Mentálhigiénés Egyesület

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 5600 Békéscsaba, Békési út 40.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

Letöltés

Közzététel napja

 2017.09.19.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.