Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/01038-1/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/01038-1/2017. számú, EZÜSTSZIVÁRVÁNY Humán Egészségügyi, Szociális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 EZÜSTSZIVÁRVÁNY Humán Egészségügyi, Szociális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  4034 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 60.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 bentlakásos intézményi ellátás

Letöltés

Közzététel napja

 2017.07.13.

Eltávolítás napja

 A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul, illetve a jogsértő állapot megszűnését követő öt év elteltével, ha a jogsértő állapot nem a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel szűnik meg.