Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Somogy Megyei Kormányhivatal
SOC/05/458-11/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Somogy Megyei Kormányhivatal  SOC/05/458-11/2017. számú, Kovács Csilla fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Somogy Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Kovács Csilla

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  8858 Porrog, Fő u. 35.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona

Letöltés

Közzététel napja

 2017.09.14

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.