Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Pályázati felhívás utcai szociális munkát végző szolgáltatók befogadására és állami támogatására


Az Emberi Erőforrások Minisztere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezései, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot bízza meg.

A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén működő utcai szociális munkát végző szolgáltatók befogadása – 1. számú melléklet szerinti területekre – az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi forrás biztosítása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. október 26. (23:59 perc).

Pályázati Felhívás
Pályázati űrlap
Pénzügyi és gazdálkodási terv
Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem