Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/00183/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  HB/08-SZGY/00183/2017. számú, Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ fenntartásában működő szociális étkeztetés, fogyatékos személyek nappali ellátása, időskorúak nappali ellátása, család-és gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  4060 Balmazújváros, Veres P. u. 6-8.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  szociális étkeztetés, fogyatékos személyek nappali ellátása, időskorúak nappali ellátása, család-és gyermekjóléti szolgáltatás

Letöltés

Közzététel napja

 2017.március 28.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.