Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
HB/08-SZGY/01613-17/2016. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  HB/08-SZGY/01613-17/2016. számú, Keleti Fény Idősek Gondozóháza fenntartásában működő időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Keleti Fény Idősek Gondozóháza

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  4030 Debrecen, Téglás u. 16.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  időskorúak nappali ellátása

Letöltés

Közzététel napja

 

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.