Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Országos szociális szakmai továbbképzések


Fontos információk a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján továbbképzést szervezők részére:

 • A minősítési díjat a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

10032000-00329905-00000000 számlaszámára kell befizetni.

 • Kérjük, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos dokumentumokat (Minősítési kérelem adatlapjai; 9/2000. SZCSM rendelet 2. sz., 2/A. sz., 3. sz., 4. sz. mellékletek) és egyéb küldeményeket az alábbi elérhetőségre postázzák:

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

Jogszabályi háttér:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat
 • a továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza.

 

Konkrét tevékenységek:

 • a továbbképzési programok minősítésre történő előkészítése, a minősítés után az érintettek kiértesítése
 • a továbbképzési tájékoztatók elkészítése és kiadása
 • kapcsolattartás a továbbképzést folytató szervezetekkel, a munkáltatókkal, valamint a továbbképzésre kötelezettekkel
 • továbbképzésekkel kapcsolatos adminisztráció, információszolgáltatás
 • szakértők felkérésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok
 • a továbbképzések tapasztalatainak összegyűjtése, értékelése, ajánlások készítése
 • közreműködés a továbbképzéshez kapcsolódó szabályozás módosításában
 • javaslatok kidolgozása a továbbképzési rendszer továbbfejlesztésére
 • a továbbképzések szakmai felügyelete
 • a továbbképzések monitorozása, éves értékelése
 • a továbbképző szervezet/magánszemély felszólítása a fennálló eltérések megszüntetésére, továbbképzési jog felfüggesztése.

 

A 9/2000. (VIII. 4) SZCSM rendelethez (továbbiakban: Rendelet) kapcsolódó ügymeneti táblázat

Határidők Továbbképzési jegyzékben történő megjelentetéshez

Bejelentési kötelezettségek

Beszámolási kötelezettségek

Bejelentési kötelezettségek nem indított programokról

Negyedév

Továbbképzési jegyzék közzététele

Közzétételbe bevonható programok benyújtási határideje

Indítási bejelentés

(Rendelet 2/A. sz. melléklete)

T, S, K, U, M, E, B, GY

Megvalósított programokról

(Rendelet 3. sz. melléklete)

T, S, K, U, M, B, GY

Nem indított programokról

(Rendelet 4. sz. melléklete)

T, S, K, U, M, E, B, GY

I.

március 31-ig

október 1- december 31-ig

 

A továbbképzési program indítását megelőzően legalább 10 munkanappal

A továbbképzés zárónapját követő hónap utolsó napjáig

E (szakmai e-learning): a tárgyévet követő február 28-ig

A nem indított továbbképzést követő év február 28-ig

II.

június 30-ig

január 1- március 31-ig

III.

szeptember 30-ig

április 1- június 30-ig

IV.

december 31-ig

július 1- szeptember 30-ig

             
 

A minősített továbbképzési programok típusai [Rendelet 3. §. (5) alapján]:

T:        Szakmai tanfolyam

S:         Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás

K:        Szakmai tanácskozás

U:        Külföldi vagy hazai tanulmányút

M:       Szakmai műhely

E:        Szakmai e-learning

B:        Szakmai blended-learning

GY:     Szakmai terepgyakorlati továbbképzés

 

Tájékoztató továbbképzést szervezők részére

Tájékoztatjuk a tisztelt továbbképzést szervezőket, hogy a T, S, E, B, GY típusú szakmai továbbképzéseik esetében a továbbiakban lehetőségük van az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjuk eredeti pályázati adatlapjának beadását követő egy, illetve két éven belül:

 • a továbbképzés tervezett helyszíneinek
 • a továbbképzés tervezett időpontjainak

a következő évre vonatkozóan aktualizált adatainak a megadására.

Az aktualizált adattartalom a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG honlapján kerül megjelenésre.

 

A közzétételi bejelentőket a Rendelet 2. számú mellékletén, hivatalos, postai úton kérjük a

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG címére

(1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) megküldeni, a levélben feltüntetve:

 • a képzés engedélyszámát
 • tervezett helyszíneket
 • tervezett időpontokat.

Tájékoztató a továbbképzést szervezők részére a Rendelet mellékleteit illetően

2/A. számú melléklet:

 • a továbbképzési programok indítását valamennyi indítani szándékolt továbbképzési csoportra (egyértelműen elkülönített dokumentumon: 1 csoport – 1 db 2/A sz. melléklet) szükséges előzetesen bejelenteni az indítást megelőzően legalább 10 munkanappal
 •  indításra bejelentett továbbképzés esetén, amennyiben időpont, illetve helyszín változása következne be, a 2/A. számú mellékleten jelenthető be a módosítás, annak egyértelmű jelzésével, hogy mely korábbi bejelentést érinti a változás.

3. számú melléklet:

 • a beszámolókat a csatolt mellékleteivel, indított csoportonként külön szükséges elkészíteni (egyértelműen elkülönített dokumentumon: 1 csoport – 1 db 3. sz. melléklet), és a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig szükséges megküldeni
 • az elégedettségvizsgálat kérdőíveit a képző köteles öt évig megőrizni, a beszámolási kötelezettség teljesítése során az elvégzett elégedettségvizsgálat összesített eredményét, valamint az  elégedettségvizsgálat kérdőívét szükséges megküldeni
 • a továbbképzés teljesítéséről szóló, a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti igazolást minden a továbbképzést sikeresen teljesítő résztvevő számára ki kell adni
 • a beszámoló mellékleteként a továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott résztvevők névsorát, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevők működési nyilvántartási számával szükséges megküldeni, az igazolások nem képezik a beszámoló részét.

4. számú melléklet:

 • továbbképzési programonként külön szükséges megtenni a bejelentést a tárgyévet követő év február 28-ig
 • a megelőző év folyamán lejárt érvényességű programok a hasonló nevű és tartalmú új programoktól külön, az eltérő engedélyszám szerint kezelendők.

Továbbképzési program előzetesen bejelentett csoportjának elmaradásáról levélben szükséges tájékoztatni a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGOT, egyértelműen jelezve, hogy mely korábbi bejelentés vonatkozásában nem áll fenn beszámolási kötelezettség.

 

Az országos szociális szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetősége:

Telefonszám: +36-70-505-6175

 

E-mail-címek:

minősítés: Szőke Balázs

szoke.balazs@szgyf.gov.hu

közzétételi bejelentők (2. sz. melléklet), továbbképzési jegyzékek: Tari Attila  

tari.attila@szgyf.gov.hu

indítási bejelentők, beszámolók (2/A.sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet): Juhász Zoltán

juhasz.zoltan@szgyf.gov.hu

monitoring: Csontos Ferenc Gábor

csontos.ferenc.gabor@szgyf.gov.hu

 

Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról
és a minősítés díjáról 2018

 

Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési programjainak egyszerűsített minősítéséhez szükséges adatlapról és a minősítés díjáról 2018

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (4) bekezdése alapján - közzéteszi a jogszabályok értelmében akkreditált továbbképzési programok egyszerűsített minősítése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és a minősítési díjat.

Közlemény