Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Helyettes és Nevelőszülői Képzések koordinálása, nyilvántartása, Központi Oktatási Program szakmai felügyelete


A képzések szabályozásának jogi háttere:

Jogszabályi háttér

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv IV. Könyv, Családjog
 • 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
 • 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

 

A helyettes szülői és nevelőszülői tevékenységről

Abban az esetben, amikor a szülő nem képes, vagy nem akar gondoskodni gyermeke megfelelő ellátásáról, a gyermeknek akkor is joga van a testi, lelki és szellemi szükségleteihez igazodó gondozáshoz, neveléshez. Ez az úgynevezett helyettesítő gondoskodás helyettes szülőnél vagy nevelőszülőnél való elhelyezés útján történhet.

A helyettes szülő feladata átmenetileg pótolni a gyermek ellátásába akadályozott vér szerinti szülőt. Ennek értelmében saját háztartásában, teljes körű ellátást kell biztosítani a gyermek életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelően mind lakhatási, étkezési, ruházkodási, iskoláztatási, nevelési téren.
Az elhelyezés addig aktuális, amíg a szülő akadályoztatva van a gyermeke nevelésében, de maximum 18 hónapig.

Ha ez idő alatt a vér szerinti család továbbra sem tud megfelelő körülményeket biztosítani gyermekük egészséges fejlődéséhez, abban az esetben a gyermek - gyámhivatali határozat alapján- nevelőszülőnél kerülhet elhelyezésre.
 

A nevelőszülő feladatait alapvetően az határozza meg, hogy az elhelyezés akár több évig is tarthat.

Ebből adódóan, a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésén túl a nevelőszülőnek elő kell segítenie;

 • a gyermek személyiségének kibontakoztatását;
 • pályaválasztásra, munkába állásra való felkészülését,
 • az önálló életvezetésre és a személyes ügyek intézésére való alkalmasságát,
 • szüleivel és más közeli hozzátartozóival történő kapcsolattartását.

Ezeken túl támogatnia kell a vér szerinti családba való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbe fogadó családhoz történő elhelyezését.

 
A képzési követelmények:

 • 60 órás nevelőszülői alaptanfolyam elvégzése, (28 órás döntéselőkészítő-tréning, 32 óra nevelőszülői képzés). 

Az első gyermek kihelyezését követő két éven belül:

 • 500 órás OKJ-s képzés, vagy
 • Központi Oktatási Program alapján szervezett 240 órás képzés.

A nevelőszülői tevékenység munkaviszony jellegű, ún. nevelőszülői foglakoztatási jogviszony keretében végezhető.
A helyettes szülői képzésben elegendő a 60 órás képzés.


Központi Oktatási Program :

A képzés célja: a 60 órás alapképzésben sikeresen részt vett, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés 10557-12 számú, „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” elnevezésű követelménymodulból sikeres modulzáró vizsgát tett nevelőszülő készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, szakmai megerősítése annak érdekében, hogy képes legyen:

 • tevékenységét hivatásszerűen végezni;
 • a nála elhelyezett gyermek számára teljes körű, valamint az utógondozói ellátásban        részesülő fiatal felnőtt számára szükség szerinti ellátást nyújtani;
 • a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására, 
 • szakemberként, személyében és környezetében feladatát a szakmai etika és jogi szabályok szerint ellátni;
 • önálló munkavégzés mellett a gyermek körüli szakmai csoport tagjaival (pl. nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi gyám stb.) együttműködni


A képzés alapját a Központi Oktatási Program (KOP) előírásai, tananyaga, és óraszámai alapján a képző intézmény helyi képzési programja biztosítja.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint a képzésért felelős szerv, a helyi képzési programokat minden esetben jóváhagyja, és ellenőrzi.

A képzést sikeresen befejező nevelőszülő, mint Képesített nevelőszülő, a külön jogszabályban meghatározottak szerint szakmai továbbképzésben vesz részt.

A nevelőszülői képzéssel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatárs elérhetősége:

Boross Sándor
tel.: +36-70-505-6184
email: boross.sandor@szgyf.gov.hu