Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
BK/SZGYO/00536-3/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  BK/SZGYO/00536-3/2017. számú, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ idősek otthona, időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

 6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7.
 6422 Tompa, Szabadság tér 1.
 6422 Tompa, Szabadság tér 4.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 idősek otthona, időskorúak nappali ellátása

Letöltés

Közzététel napja

 2017. május 10.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.