Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Baranya Megyei Kormányhivatal
BAC/13/00218-2/2017. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Baranya Megyei Kormányhivatal  BAC/13/00218-2/2017. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Speciális Gyermekotthon otthont nyújtó ellátás, központi szociális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Baranya Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

 Speciális Gyermekotthon

 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7/2.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

 otthont nyújtó ellátás, központi szociális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon

Letöltés

Közzététel napja

 2017. február 22.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.