A nemzetközi együttműködési kötelezettséget keletkeztető kétoldalú szociális biztonsági tárgyú egyezményekről

Az alább felsorolt egyezmények tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira. A szerződő feleket adott esetben a benyújtott kérelem továbbítására, illetve egyéb adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség terheli. A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz illetve az illetékes külföldi intézményhez kell fordulni.

magyar-bosznia-hercegovinai egyezmény

magyar-kanadai egyezmény

magyar-québeci egyezmény

magyar-koreai egyezmény

magyar-mongol egyezmény

magyar-montenegrói egyezmény

magyar-indiai egyezmény

magyar-ausztrál egyezmény

magyar-japán egyezmény

magyar-moldovai egyezmény

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2018. január