A 2006. évi XVII. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás, amely a külügyminiszter 15/2006. (VI. 30.) KüM határozata alapján 2006. július 1. napjától lépett hatályba.
A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Québecben is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelem a magyar nemzeti szabályok alapján kerül elbírálásra.
A québeci rokkantsági járadék megállapítását azonban az erre a célra rendszeresített HU/QUÉ 3 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amelyet szintén a rehabilitációs hatóságnál célszerű benyújtani, ahol gondoskodnak a nyomtatvány hitelesítése felől is. A québeci rokkantsági járadék igénylése esetén a formanyomtatványhoz mellékelni kell a québeci jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől a rehabilitációs hatóság gondoskodik.
A Québecben élő személy a magyar ellátás megállapítását az erre a célra rendszeresített QUÉ/HU 1.1 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével kérheti. A nyomtatványhoz mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat is (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A formanyomtatványt és mellékleteit a québeci illetékes intézményhez kell benyújtani, amely szerv gondoskodik a benyújtott dokumentumok hitelesítése, valamint azok továbbítása felől. A Québecben élő kérelmezők ügyében a magyar eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala folytatja le.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Régie des rentes du Québec

2600, boul. Laurier local 650 Québec G1V 4T3 Canada

A magyar és a québeci biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Québecben - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
A québeci nyugdíjjáradék vagy rokkantsági járadék a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárja. A québeci ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.