Navigáció Navigáció

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint ellenőrző hatóság, az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről ellenőrzési jelentést készít, amely tartalmazza legalább az ellenőrzések számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusait, továbbá a hatóság vezetője által meghatározott egyéb statisztikai adatokat.

Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos összefoglaló tájékoztató jelleggel  a Szociális Ágazati Portálon is közzétételre kerül.

 


2016. I. félévben az ágazati minisztérium felkérésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal teljes körű hatósági ellenőrzést végzett a szociális foglalkoztatást biztosító, a hivatallal erre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkező szociális intézményeknél. A helyszíni ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámoló az alábbiakban olvasható.

 2016.07.07.    3024