A 2008. évi LXXII. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló, Budapesten, 2008. május 20-án aláírt Egyezmény, mely a külügyminiszter 6/2009. (I. 10.) KüM határozata alapján 2009. április 1. napján lépett hatályba
A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Montenegróban is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő által kitöltött és aláírt 2. számú pótlapot, valamint a montenegrói jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.
A Montenegróban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.  A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Republicki Fond Penzijskog I Invalidskog Osigugrajna CRNE GORE (PIA)

Cím: Podgorica, ul. Bulevar Ivana Crnojevića 2, YU-81010 Montenegro

Tel.:00 381 83 244 374

00 381 83 244 733

00 381 81 245 795

00 381 81 245 729

e-mail:rfondpio@rfondpio.cg.yu e-mail: ercpio@rfondpio.cg.yu

www.rfondpio.cg.yu

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a montenegrói biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Montenegróban - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
A montenegrói öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.