A 2011. évi CXVIII. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló Egyezmény, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény megszüntetése. Az egyezmény 2012. június 1. napjától hatályos.
Az egyezmény tárgyi hatálya nem terjed ki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Mongóliában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő által kitöltött és aláírt 2. számú pótlapot, a HU/MN 207 jelű formanyomtatványt, valamint a mongol jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.
A Mongóliában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.  A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes mongol intézmény elérhetőségei:

Government Implementing Agency State Social Insurance, General Office
Cím: Ulanbataar-211238, Chingeltei District, Baga toiruu 13/1, Mongolia

Tel: 00 976 11 321162Fax: 00 976 11 321162

e-mail: undeg@ndaatgal.mn

www.ndaatgal.mn

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához a magyar és a mongol biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Mongóliában - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
A mongol öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.