Kérdés beküldése

Tájékoztató a kérdés beküldéséhez

Amennyiben szeretne kérdést feltenni, kérjük küldje be kérdését az űrlap hiánytalan kitöltésével. Az űrlap beküldéséhez érvényes e-mail cím szükséges. A kérdés beküldése után visszaigazoló üzenetet kap, szükség esetén a kérdés pontosítása érdekében ügyintézőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Lakosságnak


Tárgy: Támogató szolgálatok - gondozási napló

(0/0)

Kérdés: A személyi segítés gondozási naplójából eltűnt a személyi segítő egyéb ideje oszlop. Kell-e a továbbiakban ezt valamilyen formában dokumentálni?

  2016-02-08 13:23:54.376

Válasz: A személyi segítés esetén a gondozási naplóban kizárólag a személyi segítés, illetve a szállításhoz kapcsolódó személyi segítés idejét szükséges dokumentálni, a személyi segítő egyéb adminisztrációs, utazási, stb. tevékenységére fordított időt nem.

  2016-02-08 13:25:29.525

Kulcsszavak:

támogató szolgálat szakmai ajánlás dokumentáció

Korbély Katalin

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Szolgáltatási szakreferens

Tárgy: Gondozási szükséglet vizsgálat

(0/0)

Kérdés: Adhat-e az intézményvezető meghatalmazást a vezető gondozónak/szakmai vezetőnek a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzésére?

  2016-02-08 13:20:06.954

Válasz: Abban az esetben, ha az intézményvezető delegálja a jogszabályi szinten hozzá rendelt feladatot, azt hitelt érdemlően írásban szükséges igazolni. A feladat delegálást a szervezeti és működési szabályzatban, munkaköri leírásban / eseti megbízásban/ vállalkozói szerződésben dokumentálni kell.

  2016-02-08 13:22:29.616

Kulcsszavak:

gondozási szükséglet vizsgálat

Korbély Katalin

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Szolgáltatási szakreferens

Tárgy: Gondozási szükséglet felmérés - értékelő lap

(0/0)

Kérdés: Az értékelő lap kitöltésénél leírt tájékoztatóban olyan módon van megfogalmazva a szükséges feladat elvégzése, hogy az intézményvezetőnek kell először a vizsgálatot elvégezni és ezt követően kerül az adatlap a kezelő-háziorvoshoz. Lehetséges a sorrenden változtatni, és előbb az orvoshoz vinni, és utána tölti ki az intézményvezető?

  2016-02-08 13:15:59.717

Válasz: Az NRSZH honlapján közzétett tájékoztató * a gondozási szükséglet értékelő adatlap kitöltését segíti - különös tekintettel a jelenleg is folyamatban levő, házi segítségnyújtásban lefolytatandó felülvizsgálati időszakra -, az abban leírtak a sorrendiségre vonatkozóan ajánló jellegűek. Minden esetben a vonatkozó jogszabály az irányadó, tehát házi segítségnyújtás vagy idősek otthona igénybe vételéhez szükséges az orvosi javaslat és a gondozási szükséglet vizsgálat elvégzése is. A vizsgálatok sorrendisége a szolgáltató, a házi orvos és az igénylő megegyezésén múlik, figyelembe véve az optimális munkaszervezést, és a zökkenőmentes szolgáltatás nyújtását. */http://nrszh.kormany.hu/tajekoztato-a-gondozasi-szukseglet-valamint-az-egeszsegi-allapoton-alapulo-szocialis-raszorultsag-vizsgalatanak-es-igazolasanak-reszletes-szabalyairol

  2016-02-08 13:18:06.752

Kulcsszavak:

gondozási szükséglet értékelő lap

Korbély Katalin

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Szolgáltatási szakreferens