A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szerelő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

 

Utoljára frissítve: 2018.05.22.

 

 
 

 


A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00705-8/2016. számú, a Szifigyet Közhasznú Nonprofit Kft. által bejegyzés hiányában nyújtott idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.08.02.    482
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/552-15/2016. számú, Szabadszállás Város Önkormányzata fenntartásában működő Alapszolgáltatási Központ szolgáltatónál nyújtott időskorúak nappali ellátása, család-és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatások ügyében kötött hatósági szerződés.

 2016.08.02.    468
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00355-2/2016. számú, az Aranybárka Egyesület által bejegyzés hiányában nyújtott idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.07.11.    502
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEC/1/312-5/2015. számú, Bohusné Ujj Erika egyéni vállalkozó fenntartásában működő családi napközi szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.06.15.    512
 

A Vas Megyei Kormányhivatal VA/GYIF02/349-2/2016. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál, pszichiátriai betegek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.06.15.    411
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00738-8/2016. számú, Papp Mihályné fenntartásában működő ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona) szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.06.13.    598
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKC/001/276-8/2016. számú, Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény pszichiátriai betegek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.06.03.    440
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00528-2/2016. számú, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ, időskorúak nappali ellátása, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatások ügyében hozott döntése.

 2016.06.03.    598
 

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/178-6/2016. számú, Élet-Hossz Alapítvány fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.06.03.    420
 

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/54-1/2016. számú, Nagy Anita Vivienne fenntartásában működő családi napközi szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2016.05.25.    327
 
Összes találat: 96