A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szerelő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

Utoljára frissítve: 2017.07.21.

 


A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00387-2/2017. számú, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.16.    175
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00212-2/2017. számú, Szécsény Város Önkormányzata fenntartásában működő Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde bölcsöde szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.16.    178
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/00536-3/2017. számú, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ idősek otthona, időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.10.    175
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/166-4/2017. számú, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény Gondozási Központ házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, étkeztetés szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.09.    192
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/884/2016. számú, Rétság Város Önkormányzata fenntartásában működő Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ család és gyermekjóléti központ szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    252
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/206-2/2017. számú, Ebm Trade Kft. fenntartásában működő Idősek Ápoló Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás-idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    238
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/144-2/2017. számú, Szécsényi "Derűs öregkorért" Alapítvány fenntartásában működő Idősek Ápoló Otthona ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás- idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    262
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/107-2/2017. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona II. ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás-fogyatékos személyek otthona, lakóotthoni ellátás-fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, rehabilitációs intézményi ellátás-fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    190
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/19-4/2017. számú, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő Férfi Átmeneti Szálló átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    184
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/00218-2/2017. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Speciális Gyermekotthon otthont nyújtó ellátás, központi szociális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.02.22.    192
 
Összes találat: 82