Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szereplő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2019.09.10.

 

 


A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/00112-5/2017. számú, Hajdúné Nagy Róza fenntartásában működő bentlakásos intézményi ellátás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.07.19.    260
 

A Békés Megyei Kormányhivatal BE/15/00421-7/2017. számú, Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában működő Adventista Szeretetotthon idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.06.06.    498
 

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/SZOC/422-6/2017. számú, Székelyhidi Tiborné fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.06.06.    564
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00394-2//2017. számú, Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.16.    467
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00387-2/2017. számú, Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása fenntartásában működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.16.    587
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/00212-2/2017. számú, Szécsény Város Önkormányzata fenntartásában működő Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde bölcsöde szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.16.    545
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/00536-3/2017. számú, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ idősek otthona, időskorúak nappali ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.10.    488
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/166-4/2017. számú, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény Gondozási Központ házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, étkeztetés szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.05.09.    593
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/884/2016. számú, Rétság Város Önkormányzata fenntartásában működő Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ család és gyermekjóléti központ szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    505
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/SZGYO/206-2/2017. számú, Ebm Trade Kft. fenntartásában működő Idősek Ápoló Otthona ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás-idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2017.03.08.    593
 
Összes találat: 97