Navigáció Navigáció

A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szerelő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

 

Frissítve: 2018.08.10.

 

 


A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/132-4/2018. számú, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő utógondozó otthon szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.10.    21
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00214-8/2018. számú, Aranybárka Egyesület fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.10.    24
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00204-11/2018. számú, Aranybárka Egyesület fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.10.    24
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00337-17/2017 számú, az Kéznyújtás a Rászorulókért Közhasznú Alapítvány által bejegyzés hiányában nyújtott éjjeli menedékhely szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.03.    53
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00338-17/2017.számú, az Kéznyújtás a Rászorulókért Közhasznú Alapítvány által bejegyzés hiányában nyújtott hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.03.    48
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00289-3/2018. számú, az Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány által bejegyzés hiányában nyújtott étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.03.    52
 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/06/00173-4/2018. számú, az Gánt - Bányatelep által bejegyzés hiányában nyújtott Ápolást gondozást nyújtó intézmény: pszichiátriai betegek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.08.03.    45
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/016/256-6/2018. számú, Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő falugondnoki szolgáltatás szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.07.03.    98
 

A Zala Megyei Kormányhivatal ZAC/100/00385-4/2018. számú, Szétag Gyula fenntartásában működő gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.06.27.    89
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal BAC/13/00649-3/2018 számú, Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő idősek otthona szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 2018.06.11.    93
 
Összes találat: 108