Tisztelt Felhasználó!

 

A Közzétételek menüpontban egyes, 2015. augusztus 1-től jogszabály által a Szociális Ágazati Portál feladatkörébe utalt közzétételi, illetve megjelenítési kötelezettségekkel kapcsolatos tartalmak találhatók.

A Szakértői névjegyzékek menüpontban találhatók meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti szociálpolitikai, illetve gyermekvédelmi szakértői névjegyzékek, melyeket 2017. január 1-től a Szociális Ágazati Portál felületén is elérhetővé kell tenni.

2017. évtől a befogadás érdekében a miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati Portálon is közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitásról szóló közleményt, illetve a kapacitásokban év közben bekövetkező változásokról szóló információkat, ennek megfelelően ezek a tartalmak is önállóan elérhetőek a portálon.

Végül külön menüpontban találhatok a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alapján pályázatok kiírásai, a pályázatokról szóló döntések, illetve a pályázatokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások.