A 2006. évi LXXIX. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény, amely 2007. március 1. napján lépett hatályba.
A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Koreában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelem a magyar nemzeti szabályok alapján kerül elbírálásra.
A koreai rokkantsági nyugdíj megállapítását azonban az erre a célra rendszeresített HUN-KOR 2 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amelyet szintén a rehabilitációs hatóságnál célszerű benyújtani, ahol gondoskodnak a nyomtatvány hitelesítése felől is. A koreai rokkantsági nyugdíj igénylése esetén a formanyomtatványhoz mellékelni kell a koreai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A kérelem és mellékleteinek a koreai illetékes intézmény részére történő továbbítása felől a rehabilitációs hatóság gondoskodik.
A Koreában élő személy a magyar ellátás megállapítását az erre a célra rendszeresített KOR-HUN 2 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével kérheti. A nyomtatványhoz mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat is (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A formanyomtatványt és mellékleteit a koreai illetékes intézményhez kell benyújtani, amely szerv gondoskodik a benyújtott dokumentumok hitelesítése, valamint azok továbbítása felől. A Koreában élő kérelmezők ügyében a magyar eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala folytatja le.

Az illetékes koreai intézmény elérhetőségei:

National Pension Service (NPS) International Center - 22nd Fl., 173 Toegyero, - Namsan Square Bldg., Chungmuro 3-ga - Jung-gu, 04544 Seoul, Korea

A magyar és a koreai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Koreában - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
A koreai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárja. A koreai nyugdíj megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.