A 2003. évi LXIX. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, Budapesten aláírt Egyezmény, mely 2003. október 1. napján lépett hatályba.
A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítását követően az egyezmény rendelkezései tekintetében csak együttműködési kötelezettség terheli a feleket az alábbiak szerint:
A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Kanadában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelem a magyar nemzeti szabályok alapján kerül elbírálásra.

A kanadai rokkantsági nyugdíj megállapítását azonban az erre a célra rendszeresített GE/CAN 1/DI jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével lehet kérni, amelyet szintén a rehabilitációs hatóságnál célszerű benyújtani, ahol gondoskodnak a nyomtatvány hitelesítése felől is. A kanadai rokkantsági ellátás igénylése esetén a formanyomtatványhoz mellékelni kell a kanadai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is. A kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől a rehabilitációs hatóság gondoskodik.
A Kanadában élő személy a magyar ellátás megállapítását az erre a célra rendszeresített CA/HU 1.1 jelű kétnyelvű formanyomtatvány kitöltésével kérheti. A nyomtatványhoz mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat is (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A formanyomtatványt és mellékleteit a kanadai illetékes intézményhez kell benyújtani, amely szerv gondoskodik a benyújtott dokumentumok hitelesítése, valamint azok továbbítása felől. A Kanadában élő kérelmezők ügyében a magyar eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala folytatja le.

Az illetékes kanadai intézmény elérhetőségei:

International Operations – AB Service Canada

P.O. Boksz 2710, Main Station Edmonton, Alberta T5J 4C2 Canada

A magyar és a kanadai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte és az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg.
Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Kanadában - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.
A kanadai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárja. A kanadai ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.