Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos jogszabályok

 

I. Fontosabb jogszabályok:

 

1.        2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

2.        2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

3.        2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (Pftv.)

4.        1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)

5.        1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.)

6.        359/2017.  (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről

7.        312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről

8.        430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

9.        378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

10.    327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

11.    33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának, és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól

12.    7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

13.    327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)

14.    316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

15.    170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

 

II. Kapcsolódó további jogszabályok:

 

1.        2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)

2.        2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)

3.        2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

4.        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.)

5.        2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)

6.        2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)

7.        2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8.        2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

9.        2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

10.    2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

11.    2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo.tv.)

12.    2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

13.    1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)

14.    1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)

15.    1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Met.)

16.    1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)

17.    1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

18.    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)

19.    1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

20.    1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)

21.    401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

22.    436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

23.    150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

24.    38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

25.    8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

26.    55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

27.    63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

28.    37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

29.    30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

30.    223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

31.    217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

32.    195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

33.    168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

34.    102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

35.    66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

36.    256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

37.    229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

38.    368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)

39.    2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.)  (Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.). Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 2007. évi LXXXIV. törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34. § (2) bekezdésben említett kivétellel.)

40.    321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról (Hatályon kívül helyezte a 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet. Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet 2011.december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34.§ (2) bekezdésben említett kivétellel.)