Navigáció Navigáció

Az Iratminták pontban szolgáltatók/intézmények működéséhez, jogszabályban, egyéb szakmai szabályozó dokumentumban rögzített dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez kívánunk segítséget nyújtani. A menüpontban a szakterületen alkalmazott nyomtatványok, belső szabályzók elkészítéséhez, kitöltéséhez szükséges segédleteket találhatnak az érdeklődők. A feltöltés folyamatosan történik.

 


2020. február 09. napon hatályba lépett a módosított a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SZCSM rendelet.

 2020.02.12.    5550
 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. január 1-én közzétette az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénybevételéhez használatos kérelem, igazolás és szakvélemény formanyomtatványokat.

 2019.01.03.    2367
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik a támogatott lakhatáshoz, valamint a fogyatékos személyek bentlakásos intézményben történő elhelyezéséhez szükséges komplex szükségletfelmérés elvégzéséről. Az SZCSM rendelet írja elő, hogy a komplex szükségletfelmérés elvégzésére a Főigazgatóság részéről, az erre irányuló, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály szerint minősített tanfolyamot sikeresen elvégző személy, vagy támogatási szükségletfelmérő szakmentor jelölhető ki.
A jogszabályban előírtaknak megfelelően elkészítésre és aktualizálásra kerültek a szükséges nyomtatványok.

 2017.06.02.    4275
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. július 19-én közzétette a falu- és tanyagondnoki szolgálat - tevékenység kódrendszerét. A tevékenységi kódok rendszere a falu- és tanyagondnoki szolgálat jogszabályban előírt dokumentációja során alkalmazandó.

 2016.07.20.    4452