Az Iratminták pontban szolgáltatók/intézmények működéséhez, jogszabályban, egyéb szakmai szabályozó dokumentumban rögzített dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez kívánunk segítséget nyújtani. A menüpontban a szakterületen alkalmazott nyomtatványok, belső szabályzók elkészítéséhez, kitöltéséhez szükséges segédleteket találhatnak az érdeklődők. A feltöltés folyamatosan történik.

 


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016. július 19-én közzétette a falu- és tanyagondnoki szolgálat - tevékenység kódrendszerét. A tevékenységi kódok rendszere a falu- és tanyagondnoki szolgálat jogszabályban előírt dokumentációja során alkalmazandó.

 2016.07.20.    688