Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzési szempontsorai, 2016


Az alábbiakban megtekinthetők a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016. évi, szociális alapszolgáltatások, szociális szakosított ellátások valamint gyermekjóléti szolgáltatások ellenőrzéséhez készített szempontsorai. A szempontsorokat véglegesítésüket követően tesszük elérhetővé a Hivatal honlapján, illetve a Szociális Ágazati Portálon.

 

Falu- és tanyagondnoki szolgálat
Étkeztetés

Családsegítő- és gyermekjóléti központ valamint családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat

Családi napközi
Bölcsőde
Házi segítségnyújtás
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
Támogató szolgálat
Nappali ellátások
Lakóotthonok

Bentlakásos intézmények

Éjjeli menedékhely és hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatások
Szociális foglalkoztatás
Utcai szociális munka
Támogatott lakhatás