Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/01468-3/2019. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok - jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/08-SZGY/01468-3/2019. számú, Barta Judit fenntartásában működő Időskorúak ellátása szolgáltatás ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A fenntartó neve

 Barta Judit

A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

  4030 Debrecen,Tömös u. 64.

A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése

  Időskorúak ellátása

Letöltés

Közzététel napja

 2019.09.23.

Eltávolítás napja

 A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.