Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Megjelentek a 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet szerinti kötelező dokumentumok


 

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet az új jogalkotási elvnek megfelelően a módosítást követően nem tartalmaz mellékleteket, így a kötelezően kiállítandó és a jelentkező által kitöltendő dokumentumok külön, a Szociális Ágazati Portálon válnak elérhetővé. 

Ennek megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzé teszi a Komplex támogatási szükségletfelmérő képzés, a támogató szolgálattal kapcsolatos képzés, falu- és tanyagondnoki képzés, a közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés, és az adósságkezelési tanácsadó képzés szükséges dokumentumait.