Tisztelt Felhasználó!

A Hatósági ellenőrzés menüpontban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások hatósági ellenőrzésével kapcsolatban találhat információt.

A gyermekjóléti-, gyermekvédelmi és szociális, szolgáltatók, intézmények ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet  (Sznyr.) által adott felhatalmazás alapján, a Hivatal éves ellenőrzési ütemterve, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter felkérése, egyéb soron kívüli megbízás, valamint a Szociális Hatósági Főosztály főosztályvezetője által jóváhagyott havi ütemterv szerint kerül sor.

Az ellenőrzés során vizsgáljuk, hogy az ellenőrzés alá vont szolgáltatás működése, tevékenysége megfelel-e az irányadó hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek. A jogszerű működés érvényesítése mellett nagy hangsúlyt fektetünk az ellenőrzések segítő jellegének megvalósulására, az intézmények, szolgáltatók szakmai támogatására.

A Hatósági ellenőrzés menüpontban található tartalmak az ellenőrzéssel érintett fenntartók, intézmények és szolgáltatók, illetve azok munkatársai részére annak érdekében kerültek feltöltésre, hogy a hatósági ellenőrzésekre eredményesen felkészülhessenek, s ezáltal elősegítse a jogszerű és szakmailag magas színvonalú működtetést.