Navigáció Navigáció

Közösségi ellátások felmérése

 2016.07.10.    2071

Megkezdődött a közösségi ellátások, és alacsonyküszöbű ellátások szakmai felmérése


2015-ben a támogató szolgálatok átfogó szakmai felmérését végezte a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a felmérés alapján készlt tanulmány rövid időn belül megjelentetésre kerül. 2016-ban a közösségi- és alacsonyküszöbű ellátások széleskörű szakmai vizsgálatát kezdte meg a Hivatal szakmafejlesztési munkacsoportja, felhasználva a korábbi kutatás tapasztalatait.

A kutatás előkészítése során a szenvedélybetegek- és pszichiátriai betegek közösségi ellátásainak, valamint a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásainak szakembereivel előzetes konzultációra került sor, melyben a szolgáltatások fő problémakörei kerültek feltérképezésre.

A felmérés részeként online önkitöltős kérdőívek kerülnek kiküldésre a szolgáltatók email címére. A kérdőívek szolgáltatás specifikusak, így kifejezetten az adott szolgáltatási körre és célcsoportra vonatkozva készültek a kérdések, de érintik a tárgyi- és személyi feltételeket, valamint a szolgáltatók kapcsolati körét, és társadalmi beágyazottságát is. A kitöltésre 2016. augusztus 1-ig lesz lehetősége az érintett szakembereknek. A kérdőívben érintett témák közös kibontására az augusztus végén megszervezésre kerülő fókuszcsoportos interjúk keretében lesz lehetőség, az ország több régiójában. A központi elektronikus nyilvántartások (KENYSZI és MÜKENG), a pályázati finanszírozású időszak információit, valamint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére álló statisztikai adatait szintén felhasználjuk az elemzésekhez, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásai esetében további adatokat is kérünk az ellátóktól, melyről kiküldött levelében tájékoztatjuk őket.

A vizsgálat célja, hogy feltérképezzük a szenvedélybetegek és pszichiátriai beteg részére nyújtott közösségi ellátások, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátások aktuális helyzetét, nehézségeit, sikereit, és átfogó képet alakítsunk ki a közzségi ellátások működéséről, melyet a szakmafejlesztési tevékenység megalapozásaként kívánunk felhasználni.

Összes találat: 422