A 2009. évi II. törvénnyel került kihirdetésre a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény, amely a külügyminiszter 18/2009. (IV. 28.) KüM határozata alapján 2009. augusztus 1. napjától hatályos.
A magyar rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1. napjától megvalósult átalakítása jelentősen befolyásolta az egyezmény rendelkezéseinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében történő alkalmazhatóságát.

A magyar lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező és Magyarországon, valamint Bosznia-Hercegovinában is biztosítási időt szerzett személy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását az erre a célra rendszeresített kérelem Adatlapon a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs hatóságnál kérheti. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező által kitöltött és aláírt 2. számú pótlapot, a HU/BiH 204 jelű formanyomtatványt, valamint a bosznia-hercegovinai jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A rehabilitációs hatóság a kérelmet a magyar nemzeti szabályok alapján bírálja el, valamint gondoskodik az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon a kérelem és mellékleteinek a külföldi illetékes intézmény részére történő továbbítása felől.

A Bosznia-Hercegovinában lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki Magyarországon is szerzett biztosítási időt, amelyre tekintettel a magyar ellátás megállapítását kéri, a külföldi illetékes intézménynél, az ott helyben szokásos módon teheti meg az erre vonatkozó igényének bejelentését.  A kérelemhez mellékelni kell a magyar jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat is (leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A külföldi illetékes intézmény a kérelmet és mellékleteit az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala részére a magyar eljárás lefolytatása érdekében.

Az illetékes külföldi intézmény elérhetőségei:

Zajednica Penzijsko Invalidsko Osiguranja Bosne I Hercegovine (SIZ)

Zivka Josila Br. 2, BH - 71000 Sarajevo, 71000 Sarajevo, Azize Sacirbegovic 2 Bosnia-Hercegovina, www.fbihvlada.gov.ba, e-mail: info@fbihvlada.gov.ba

A magyar és a bosznia-hercegovinai biztosítási időszakok összeszámítása nem lehetséges. A magyar ellátásra való jogosultság csupán a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértékű magyar biztosítási idő megléte esetén állapítható meg.

Az egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén a Bosznia-Hercegovinában - a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján - a jogosultság megállapításának kért kezdő napján fennálló keresőtevékenység kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását.

A bosznia-hercegovinai öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében rendszeres pénzellátásnak minősül, ezért a magyar ellátás megállapítását kizárják. A külföldi ellátás megállapítása esetén a már folyósított magyar ellátást pedig meg kell szüntetni a külföldi ellátás megállapítását megelőző nappal.